Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Radni obradują - Co z absolutorium?

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Dziś miejscy rajcy zadecydują o tym, czy udzielić prezydentowi Legnicy absolutorium za 2007 rok.

To jedna z ważniejszych, obok budżetowej, sesji w roku. Radni zagłosują nad prezydenckim absolutorium. Oto porządek dzisiejszej sesji:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z sesji podjętych przez Radę Miejską Legnicy w 2007r.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004 – 2014 za rok 2007.

6. Raport prezydenta miasta Legnicy za 2007 rok.

7. Sprawozdanie Rady Miejskiej Legnicy za 2007 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia / nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta Legnicy, w tym: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2007, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2007 miejskich instytucji kultury,

2) zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy z działalności za rok 2007,

3) regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

5) nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Legnicy,

6) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy,

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rozszerzenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy,

8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego na północ od SAG (ustalenia dla terenów 3U, 9U/MN i 12MN,U),

9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego na północ od SAG (ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej),

10) zmiany budżetu miasta Legnicy na rok 2008,

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica.

9. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

10. Komunikaty i sprawy różne.

Początek obrad w ratuszu o godz. 10.


tomo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl