Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Masz problem z azbestem? Miasto dofinansuje jego usunięcie

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Urząd Miasta Legnicy informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Można to zrobić do 12 lipca br.
 Masz problem z azbestem? Miasto dofinansuje jego usunięcie

Legnica przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursowego naboru wniosków na 2019 rok w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest.

Program przewiduje udzielenie do 100 proc. dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Uczestnik programu zobowiązany jest samodzielnie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej:

http://um.bip.legnica.eu/um/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/sprawy-budowlane

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przystąpieniu do Programu wraz z następującymi dokumentami:

1. dokumentem potwierdzającym tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będą prace (wyciąg z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy itp.),

2. informacją o wyrobach zawierających azbest złożoną na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192 poz. 1876) z potwierdzeniem jej złożenia, prezydentowi Miasta Legnicy (sporządzona oddzielnie dla każdego obiektu).

Wnioski należy przesyłać na adres: Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta w Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica lub złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta, parter, pok. nr 5 w terminie do 12 lipca 2019 roku, do godziny 12.00.

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać, kontaktując się z urzędem osobiście (pl. Słowiański 8, pokój 303) w godzinach 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu 76 72 12 346.

Koniecznym warunkiem realizacji programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku gminy Legnicy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Czwartek 23 stycznia 2020
Imieniny
Fernandy, Jana, Rajmundy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl