wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
II sesja rady miejskiej

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, Ryszard Kępa zwołał jej II sesję na poniedziałek, 6 grudnia br. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta (Plac Słowiański 8).

Porządek obrad:

1. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Legnicy.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

• podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii,

• zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,

• zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

• trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na teranie miasta Legnicy w 2011 roku,

• zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

• wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości,

• udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,

• zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2010.

3. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

4. Komunikaty i sprawy różne.


UMo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl