Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Dokąd "wędruje" mięso?

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Oddział Celny w Legnicy od listopada do grudnia 2010 roku dokonał 58 odpraw ćwierci wołowych z dorosłych osobników męskich objętych systemem dopłat z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

W styczniu bieżącego roku odbyły się kolejne odprawy. - Mając na uwadze pracochłonność wykonywanych zadań w trakcie tych odpraw trzeba z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż legniccy celnicy mają „pełne ręce” roboty. Dotychczasowym kierunkiem wywozu mięsa wołowego dla legnickich eksporterów była Macedonia. Od czasu otwarcia się Turcji na dostawy wołowiny z zagranicy, kraj ten stał się ciekawym rynkiem zbytu także dla podmiotów znajdujących się w obrębie właściwości Urzędu Celnego w Legnicy - informuje Anna Majewska z Wydziału Dozoru Izby Celnej we Wrocławiu. Spadek pogłowia bydła, który doprowadził do powstania luki podażowej na rynku oraz przyczynił się do wzrostu cen, skłonił władze tureckie do rozluźnienia barier handlowych. Aktualnie do Turcji trafia w ciągu tygodnia około 2 tys. ton wołowiny z krajów Unii, w tym głównie z Niemiec i Polski. Dopłaty przy wywozie ćwierci wołowych określane jako Specjalne Refundacje Wywozowe (Special Export Refund), dotyczą tylko mięsa pochodzącego z dorosłych osobników męskich. Niezbędne jest w związku z tym zaświadczenie potwierdzające pochodzenie wołowiny. Organem uprawnionym do wydawania takich dokumentów są Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Procedura uzyskiwania dopłat w wywozie nakłada zarówno na eksportera jak i na organa celne szereg wymogów.

- Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na wywóz tego towaru z refundacją. Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia musi on złożyć w Agencji Rynku Rolnego zabezpieczenie, którego wartość stanowi iloczyn ilości produktu i stawki podanej we wniosku i stawki zabezpieczenia - dodaje Majewska.

Urząd celny zgodnie z art 5 ust 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 otrzymuje od eksportera pisemne powiadomienie 24 godziny przed rozpoczęciem czynności załadunkowych. Zgodnie z Instrukcją określającą zadania organów celnych w ramach odpraw towarów objętych Wspólną Polityką Rolną wraz z zawiadomieniem o zamiarze załadunku eksporter przekazuje Kartę Kontrolną T 5, WPR1, pozwolenie AGREX. Dokumenty te analogicznie jak zawiadomienie mogą być złożone faksem, elektronicznie, osobiście. Oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej wraz z przedstawieniem towaru. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach dopuszcza się możliwość skrócenia bądź wydłużenia tego terminu. Organ celny zgodnie z art 4 ust 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 ma obowiązek przeprowadzenia kontroli bezpośredniej przesyłek wytypowanych zgodnie z wytycznymi systemu analizy ryzyka. Kontrola bezpośrednia oznacza sprawdzenie, czy zgłoszenie wywozowe wraz z wnioskiem i innymi załączonymi dokumentami odpowiada towarom pod względem ich ilości, rodzaju i cech. W trakcie kontroli funkcjonariusz dokonuje poboru próbki w celu przeprowadzenia badań genetycznych mających na celu potwierdzenie płci męskiej. Bezwzględnym wymogiem prawidłowo wykonanej kontroli jest jej niezapowiedziany charakter. Kontrole, o których eksporter otrzymał wcześniej wyraźne lub milczące ostrzeżenie, nie są zaliczane do określonego w w/w rozporządzeniu wskaźnika.

Sprawozdania z kontroli bezpośrednich sporządzane są zgodnie z wymogami art. 14 w/w rozporządzenia.

Dane dotyczące odpraw towarów rejestrowane są w Systemie Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z określonymi zasadami obsługi systemu. Nieprawidłowe dokonywanie wpisów może powodować np. nadmierne zwiększenie losowania lub typowania przez punktową analizę ryzyka, przekłamania w zakresie współczynników kontroli, brak możliwości zaliczania kontroli fizycznej przez operatora z poziomu Izby Celnej, brak możliwości dokonywania analizy i pobierania danych z systemu przez Ministerstwo Finansów. Urząd celny jest obowiązany w terminie 7 dni po dokonaniu czynności związanych z odprawą celną towaru przekazać do Agencji Rynku Rolnego przede wszystkim potwierdzony wniosek o refundację, egzemplarz kontrolny T 5 jako podstawowe dokumenty do wypłaty refundacji.


opr. mbo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Sobota 29 lutego 2020
Imieniny
Lecha, Lutomira, Wiktora

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl