Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Ponad 200 akcji na sprzedaż

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Tadeusz Krzakowski ogłasza ofertę zbycia 251 akcji Spółki Rolno Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” SA z siedzibą w Legnicy.

Przedmiotem działalności Spółki jest organizacja i zarządzanie rynkiem hurtowym, na którym dokonywany jest obrót towarami rolno - spożywczymi, wynajem pomieszczeń podmiotom gospodarczym prowadzącym handel rolno - spożywczy. Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2009 roku wynosi 4.480,8 tys. zł, kapitał firmy 4.336 tys. zł, zysk netto za 2009 rok to 6,3 tys. zł. Spółka zatrudnia 12 osób.

Przedmiotem oferty jest pakiet 251 akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł. Każda akcja stanowi 5,79 % kapitału zakładowego i  7,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dywidenda nie może być wyższa niż dwie jednostki powyżej przeciętnej stopy dyskontowej NBP obowiązującej dla weksli krajowych w ciągu ostatniego roku obrotowego Spółki.

Cena pakietu akcji wynosi 251 000 zł. Tadeusz Krzakowski oczekuje na oświadczenia o przyjęciu oferty od dnia 9 lutego 2011r. od godziny 8 do dnia 9 marca 2011r. do godziny 15.

Wadium w wysokości 10.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Legnicy: Pekao SA I O/Legnica 20 1240 1473 1111 0000 2521 2109, a potwierdzenie przelewu wpłaty dołączyć do oświadczenia o przyjęciu oferty.

Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Oświadczenie o przyjęciu oferty zbycia akcji Spółki Rolno Przemyslowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” SA oraz oznaczeniem przyjmującego ofertę, za potwierdzeniem odbioru w pokoju 208 Urzędu Miasta Legnicy, 59- 220 Legnica, Plac Słowiański 8.

Z chwilą dojścia do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpi w Urzędzie Miasta Legnicy w terminie 14 dni od daty powiadomienia zainteresowanego, który złożył pierwsze oświadczenie o przyjęciu oferty. Zapłata ceny sprzedaży za akcje winna nastąpić przelewem na konto Urzędu Miasta Legnicy: Pekao SA I O/Legnica 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży.


opr. mbo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Piątek 28 lutego 2020
Imieniny
Ludomira, Makarego, Wiliany

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl