Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 300 zł

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Wszystkie projekty uchwał i dokumenty, jakimi zajmowali się radni Rady Miejskiej na ostatniej sesji, przyjęte zostały jednogłośnie.
Pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 300 zł

Pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 300 zł
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Jednym z nich było sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w ubiegłym roku. Bardzo szeroka gama usług opiekuńczych, socjalnych, wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej wiązała się z łącznym kosztem prawie 74,5 mln zł. To druga pod względem wysokości, po nakładach na oświatę i wychowanie, pozycja w wydatkach z miejskiego budżetu. Kilka przykładów: świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kosztowały ok. 22,4 mln zł, prowadzenie ośrodków pomocy społecznej – ponad 8 mln, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – to ok. 6,7 mln, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki celowe i okresowe – 5,7 mln zł, wypłata dodatków mieszkaniowych – 4,9 mln, prowadzenie żłobków – 4,5 mln, domy pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych – ponad 5,5 mln, zasiłki stałe – ponad 3 mln, dożywianie – ponad milion.

Wśród przyjętych uchwał długofalowe znaczenie ma zwłaszcza Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy. Wdrożenie programu ma na celu: poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców, uzyskanie konkretnego efektu ekologicznego i wzrost ekologicznej świadomości legniczan.

W Legnicy konieczna jest redukcja emisji pyłu zawieszonego (PM10), benzo(a)pirenu oraz arsenu. Substancje te są emitowane przez rozproszone na terenie miasta indywidualne źródła grzewcze i pojazdy, których w Legnicy zarejestrowanych jest prawie 100 tysięcy. Najważniejsze jest, i na tym głównie koncentruje się program, ograniczenie emisji z indywidualnych źródeł ciepła. W skali miasta to zwłaszcza piece i kotły opalane paliwem stałym powodują w okresie grzewczym kilkukrotne przekroczenia norm emisji pyłów. Z przeprowadzonych badań wynika, że paliwo stałe wykorzystywane jest w prawie 5 tysiącach mieszkań ogrzewanych tradycyjnymi piecami.

Systematyczna likwidacja źródeł niskiej emisji w Legnicy trwa już od szeregu lat i przynosi korzystne efekty. Zlikwidowano 40 lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym, głównie w zasobach Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, przyłączając miejskie placówki do sieci grzewczej WPEC lub instalując kotły opalane gazem. Systemy ogrzewania zostały proekologicznie unowocześnione niemal we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych. Spośród 60 już tylko 4 oczekują na modernizację.

Obecnie główny nacisk w realizacji programu położony zostaje na współpracę i zaangażowanie indywidualnych mieszkańców, którzy korzystają z tradycyjnych, przestarzałych i zagrażających jakości powietrza źródeł ciepła. Każdemu, kto zmodernizuje własny system grzewczy w mieszkaniu czy domku jednorodzinnym, miasto zrefunduje połowę poniesionych kosztów. Partnerem miasta w tym programie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program zakłada zmniejszenie na terenie miasta do roku 2020 emisji pyłów i innych szkodliwych substancji o 30 ton (do poziomu 104 ton), a także obniżenie zużycia energii do ogrzewania o 35 proc.

Rada Miejska podjęła też m.in. uchwałę o zwiększeniu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień z obecnych 250 do 300 zł.

Radni jednomyślnie przyjęli oświadczenie w sprawie ostatnich, dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. W dokumencie solidaryzują się z wolnościowymi i proeuropejskimi dążeniami narodu ukraińskiego. Potępiają brutalną przemoc, która doprowadziła do śmierci wielu osób i wyrażają nadzieję na spełnienie się marzeń Ukraińców o wolnej i demokratycznej ojczyźnie. Oświadczenie będzie przekazane między innymi Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.


umo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl