wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Prezydent przedstawił projekt budżetu Legnicy na 2018 rok

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Ponad 517,5 mln zł to zaplanowane na 2018 rok dochody budżetu miasta. Wydatki również przekroczą pół miliarda i wyniosą 535 mln 761 tys. zł. Na inwestycje przeznacza się ponad 50 milionów. Projekt budżetu prezydent przekazał Radzie Miejskiej.
Prezydent przedstawił projekt budżetu Legnicy na 2018 rok

- Przygotowaliśmy optymalny, bezpieczny i stabilny projekt budżetu, gwarantujący dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców Legnicy oraz stabilny i zrównoważony rozwój miasta - powiedział Tadeusz Krzakowski, prezentując przyszłoroczny plan finansowy. – Dochody i wydatki opierają się na dotychczasowych stawkach podatkowych, a więc lokalne podatki i opłaty nie będą podwyższane, podobnie, jak taryfa wodna i opłaty za ścieki. Takie działanie sprzyja też biznesowi i gospodarce. Nadal kontynuowane będą zabiegi o pozyskanie kolejnych dotacji unijnych i pochodzących z budżetu państwa, do czego jesteśmy dobrze przygotowani – dodał prezydent.

Tadeusz Krzakowski podkreślił, że 2018 to rok ważny dla inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, a co za tym idzie podnoszących komfort życia mieszkańców. - Poprawimy jakość powietrza, zbudujemy więcej chodników. Rozszerzymy na 3 kolejne lata projekt Legnickiego Roweru Miejskiego. Zrealizujemy zadania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Wspierać będziemy utalentowanych uczniów oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia – mówił, prezentując projekt, gospodarz miasta.

Prezydencki projekt budżetu na 2018 rok zakłada dochody miasta w wysokości 517 mln 511 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ok. 54 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 535 mln 761 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (blisko 176 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmują pomoc społeczna (ponad 45 mln zł) oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 96 mln), a trzecie – transport i łączność – ponad 53 mln zł.

W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu (72) zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 50 mln 388 tys. zł. Ponad 50 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

- System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy – 36.900,67 zł,

- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,

- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3

z ul. Lotniczą w Legnicy – 180.000,00 zł,

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej

do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,

- Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

- Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu

al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,

- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy – 200.000,00 zł,

- Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy – 80.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy – 300.000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

- Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar – 60.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna – 2.190.000,00 zł,

- Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,

- Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS"

sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór - 1.200.000,00 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 891.829,00 zł, w tym:

- Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica – 481.400,00 zł,

- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

- Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł,

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

- Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz

z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

- Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy„ – 400.000,00 zł,

- Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 500.000,00 zł,

- Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej – 150.000,00 zł,

- Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – 500.000,00 zł,

- Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

- Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł,

- Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł.

INNE:

- LBO – 11 zadań = 2.200.000,00 zł.


otomedia.plo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 1 lutego 2023
Imieniny
Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości