Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica 2019. Dobra kondycja budżetu i rozmach inwestycyjny

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na sesji Rady Miejskiej (29 czerwca) prezydent Tadeusz Krzakowski zaprezentuje radnym Raport o stanie miasta za rok 2019.
Legnica 2019. Dobra kondycja budżetu i rozmach inwestycyjny

To obszerny dokument, analizujący wszystkie sfery życia i funkcjonowania miasta. Jednym z najważniejszych wyznaczników jego rozwoju są miejskie finanse, a przede wszystkim realizacja budżetu.

Dochody budżetowe w roku 2019 wyniosły 627.791.237,42 zł, co stanowiło 102,18 proc. założonego planu. Wydatki budżetu wykonano w wysokości 624.695.120,42, co stanowiło 97,16 proc. plany rocznego. Największy udział w dochodach miasta miały dochody własne (51,82 proc.). Subwencja z budżetu państwa to 22,20 proc., zaś dotacje celowe z budżetu państwa to 22,03 proc.

Największe środki finansowe przeznaczano w ubiegłym roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Kosztowało to budżet łącznie 229.332.757,72 zł. Drugą pozycję stanowiły nakłady na rodzinę (125.839.748,25 zł). Transport i łączność to numer 3 wydatków (65.309.671,48 zł). Pomoc społeczna kosztowała 50.830.820,18 zł. Koszty administracji publicznej wyniosły 30.350.171,02 zł. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to 22.924.644,39 zł, zaś gospodarkę mieszkaniową - 15.962.470,49 zł.

Legnica podpisała umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Umowa przewiduje, że Bank udzieli miastu preferencyjnego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg miejskich, transportu zbiorowego, obiektów o przeznaczeniu socjalnym i ochrony zdrowia, edukacji oraz infrastruktury sportowej oraz innej infrastruktury miejskiej, a także usług obejmujących środki poprawy efektywności energetycznej. Łączny szacowany koszt zadań objętych projektem wyniesie 272.720.000 zł, z czego środki z kredytu banku - 136.000.000 zł, a środki własne miasta, z Europejskich Funduszy Strukturalnych i środki z innych źródeł - 136.720.000 zł. Bank będzie przekazywał środki w czterech transzach po 34.000.000 zł w latach 2019-2022. W roku 2019 miasto otrzymało pierwszą transzę finansowania 6 grudnia.

W 2019 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w zakresie wydatków majątkowych, wydano 74.185.965,13 zł. Pozwoliło to zrealizować aż 130 zarówno bardzo poważnych i kosztownych inwestycji, jak i np. zakupy inwestycyjne.

Oto najważniejsze inwestycje roku 2019:

- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 10.827.045,74 zł;

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie – 10.760.000,00 zł;

- Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej – 6.136.702,58 zł;

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 5.840.269,00 zł;

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 3.830.413,33 zł;

- Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 3.807.793,49;

- Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły – 3.325.117,04 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne – 2.944.625,27;

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 2.631.419,26;

- Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie – 2.599.550,00 zł;

- Budowa ul. T. Gumińskiego – 1.734.931,00 zł;

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” – 1.507.339.19 zł;

- Przebudowa ul. Sikorskiego – 1.023.344,33 zł,

- Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 1.209.677,96 zł.

Kondycja miasta może być oceniana w oparciu o wartość posiadanego mienia. Wartość księgowa majątku Legnicy wyniosła w 2019 roku 2.789.383.687,14 zł. Jest to kwota wyższa od tej z roku 2018 o 6.314.539,94 zł. Miasto racjonalnie rozporządza potężnym kapitałem.

 

Raport o stanie miasta w roku 2019 opublikowany jest na stronie Legnica.eu w zakładce BIP - Prezydent - Raporty Prezydenta Miasta- Raporty o stanie miasta – Raport o stanie miasta za 2019. Zapraszamy do lektury.

http://um.bip.legnica.eu/uml/prezydent/raporty-prezydenta-mia/raporty-prezydenta-mias-1/24117,Raport-o-stanie-Miasta-za-2019-rok.html


otomedia.plo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl