Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Miasto przyjazne przedszkolakom

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W tygodniu poprzedzającym sesje Rady Miejskiej prezydent Legnicy spotyka się z przedstawicielami mediów, by na konferencji prasowej zaprezentować i przybliżyć problematykę przedkładanych Radzie projektów uchwał.
  Miasto przyjazne przedszkolakom

Podczas dzisiejszej konferencji zainteresowaniem cieszył się zwłaszcza projekt uchwały określającej kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych (Młodzieżowe Centrum Kultury) oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli internatów.

Chodzi o dodatkowe kryteria naboru, które będą stosowane, gdy w tych placówkach po podstawowej rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca, z których można skorzystać.

Wśród kryteriów przedszkolnych najwyżej punktowana jest sytuacja, gdy rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej placówki. Głównym kryterium przyjęcia na wolne miejsca w grupach zajęć MCK jest udział kandydata w takich zajęciach w ciągu ostatnich 2 lat. Poszukujący miejsca w internacie są premiowani m.in. wówczas, gdy pochodzą z rodzin wielodzietnych, oni sami, ich rodzice lub rodzeństwo są niepełnosprawni, gdy wychowuje ich samotny rodzic lub objęci są pieczą zastępczą. Kryteriów jest oczywiście więcej.

Szczególnie dużo miejsca poświęcono wychowaniu przedszkolnemu. W Legnicy jest ono realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i w punktach przedszkolnych. W roku szkolnym 2014/15 sieć pięćdziesięciu tych placówek tworzy 15 przedszkoli miejskich, 17 niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach podstawowych (w tym jeden w prywatnej).

Legnica zadbała o to, by społeczne potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego były w pełni zaspokajane. Nie jest to częste zjawisko w skali regionu i całego kraju. W roku szkolnym 2014/15 wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 3.331 dzieci w wieku 2,5-6 lat. Do miejskich przedszkoli uczęszcza 1.656 maluchów, do niepublicznych - 1.186 dzieci, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania przedszkolnego z roku na rok systematycznie wzrasta i w bieżącym roku szkolnym wynosi 95,25 proc. (w kraju ok. 72 proc.). Miasto całkowicie zapewnia opiekę przedszkolną dla dzieci pięcio i sześcioletnich (urodzonych w II półroczu 2008 r.).

Bieżący rok szkolny jest już kolejnym, w którym na skutek decyzji prezydenta Tadeusza Krzakowskiego w miejskich przedszkolach prowadzone są zajęcia dodatkowe, za które rodzice nie ponoszą kosztów. Nauczyciele realizują w tych placówkach łącznie 123 godziny tygodniowo różnorodnych zajęć. Dzieci mają możliwość m. in. nauki języka obcego, w głównej mierze języka angielskiego. W jednym przedszkolu podopieczni uczą się języka francuskiego, na co przeznacza się 49 godzin tygodniowo.

Przedszkola zapewniają również specjalistyczną opiekę dla dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w postaci zajęć logopedycznych czy gimnastyki korekcyjnej (24 godz. ). W przedszkolach prowadzone są również zajęcia, na których dzieci mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Są to m.in.: zajęcia ze śpiewem, zabawy przy pianinie, gimnastyka artystyczna czy zespół instrumentalny. Największą popularnością wśród zajęć rozwijających uzdolnienia cieszą się tańce, które są realizowane w 9 przedszkolach (21 godz.). W zajęciach dodatkowych bierze udział 4.808 uczestników, co oznacza, że średnio każdy legnicki przedszkolak uczestniczy w trzech formach zajęć dodatkowych.

Nakłady, jakie nasze miasto przeznacza w budżecie na zapewnienie powszechnego wychowania przedszkolnego wyniosły w ubiegłym roku ok. 30,5 miliona złotych. Koszty, jakie ponieśli rodzice, to ok. 2 milionów. W kwocie miejskich wydatków ok. 10,5 miliona stanowią dotacje do placówek niepublicznych. Każdy wychowanek przedszkola prywatnego dotowany jest kwotą 75 procent kosztów pobytu dziecka w placówce publicznej, a dzieci z punktów przedszkolnych – kwotą 40 procent.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 1 grudnia 2023
Imieniny
Blanki, Edmunda, Eligiusza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl