Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Legnicki budżet przyjęty

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Trzynastoma głosami „za” przy dziewięciu wstrzymujących się przyjęto dziś (28 grudnia) projekt budżetu Legnicy na 2016 rok.
Legnicki budżet przyjęty

Legnicki budżet przyjęty
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Ponad 432 mln zł to zaplanowane na 2016 rok dochody budżetu miasta. Wydatki mają wynieść ponad 441 mln zł. Na inwestycje przeznacza się blisko 43 miliony. Rada Miejska zaakceptowała przygotowany przez prezydenta budżet bez głosu sprzeciwu. To najważniejszy w roku przyjmowany dokument.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały. RIO pozytywnie zaopiniowała również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta przedstawioną razem z projektem budżetu. Pozytywne opinie o legnickim przyszłorocznym planie finansowym wyraziły też komisje merytoryczne Rady Miejskiej.

- Przyszłoroczny plan finansowy gwarantuje dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców Legnicy - powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski. – Jego wykonanie pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście, umocni również pozycję Legnicy w regionie i kraju. To budżet nowego otwarcia na kolejne inwestycje zarówno w mieszkańców, jak i w infrastrukturę komunikacyjną, techniczną i społeczną. To nowe otwarcie na potrzeby legniczan i unowocześnianie miasta. Wydatkami w wybranych sferach wpisujemy się w idee smart city - nowoczesnych europejskich miast, w których centrum zawsze stanowi człowiek. Żadna złotówka nie będzie „przejedzona”. Każda posłuży rozwojowi. To będzie rok szans na pozyskanie nowych środków z funduszy unijnych, do czego jesteśmy przygotowani –dodał prezydent. Dziękując radnym za uchwalenie budżetu, podkreślił korzyści, jakie z rzeczowego dialogu i współpracy płyną dla miasta i jego mieszkańców.

Budżet na 2016 rok zakłada dochody miasta w wysokości 432.441.000 zł. Największy udział w tej kwocie (ok 57 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 441.171.000 zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie (ponad 162 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmuje pomoc społeczna (ponad 76 mln zł), a trzecie – transport i łączność – (ponad 48 mln zł).

W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 42.892.000 zł. Blisko 60 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku.

Transport i łączność – 25.045.650,00 zł, w tym:

- przebudowa ul. Jaworzyńskiej – 18.270.000,00 zł,

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na Kaczawie – 350.000,00 zł (koszty nadzoru inwestorskiego),

- przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego – 3.000.000,00 zł,

- przebudowa ul. Neptuna – 1.000.000,00 zł,

- uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych – 465.650,00 zł,

- budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy – 200.000,00 zł,

- przebudowa ul. Koskowickiej wraz ze ścieżką rowerową – 200.000,00 zł,

- zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego – 100.000,00 zł,

- przebudowa skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótka – 180.000,00 zł,

- budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej – 150.000,00 zł,

- budowa ul. T. Gumińskiego – 100.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 4.896.700,00 zł, w tym:

- odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 1.400.000,00 zł,

- likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej gminy Legnicy – 1.402.000,00 zł,

- przebudowa lokali mieszkalnych gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – 730.000,00 zł.

Oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia – 2.133.000,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 1.000.000,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.563.650,00 zł, w tym:

- likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej gminy Legnicy – 1.039.350,00 zł,

- budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 500.000,00 zł,

- rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy – 500.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.410.000,00 zł, w tym:

- remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy – 2.400.000,00 zł (wyposażenie obiektu),

- przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 300.000,00 zł (dokumentacja),

- inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem – 200.000,00 zł,

- rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja – 200.000,00 zł,

- rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom - 200.000,00 zł,

- Galeria Sztuki w Legnicy, pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji – 105.000,00 zł,

Kultura fizyczna – 3.350.000,00 zł, w tym:

- rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – 2.750.000,00 zł,

- budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej – 200.000,00 zł.

Podczas grudniowej sesji ślubowanie złożył nowy radny – Zbigniew Rogalski (PiS). Otrzymał on mandat w związku z wybraniem byłej legnickiej radnej, Ewy Szymańskiej do sejmu.

Wśród 19 przyjętych na sesji aktów prawnych znalazł się także zapowiadający przygotowanie przez prezydenta Legnicy specjalnej uchwały porządkującej kształtowanie tzw. miejskiego krajobrazu. Będzie to dokument o pionierskim charakterze. Opracowanie lokalnych zasad kształtowania ładu przestrzennego przyczyni się do poprawy estetyki miasta. Obecnie nie ma bowiem przepisów, które regulowałyby sposób i miejsce umieszczania szyldów, reklam czy ogrodzeń oraz ich wyglądu. Wprowadzenie ładu przestrzennego i systemu opłat za reklamy oraz sankcji za „zaśmiecanie krajobrazu” opierać się będzie na ustawie zwanej „krajobrazową”, która weszła w życie 11 września br.


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Niedziela 16 stycznia 2022
Imieniny
Marcelego, Walerii, Włodzimierza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości

reklama
Nieruchomości Legnica