Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Wojciech Kowalik Honorowym Obywatelem Legnicy

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej (10 czerwca), która odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej, dr Wojciech Kowalik otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. Wręczono także Nagrody Miasta i odznaki Zasłużonych dla Legnicy.
Wojciech Kowalik Honorowym Obywatelem Legnicy

Tytuły i wyróżnienia wręczali Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Rabczenko i prezydent Tadeusz Krzakowski. Wśród wielu gości tego wydarzenia obecni byli m.in. legniccy parlamentarzyści, radni i mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetnił koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych.

Wojciech Kowalik to wybitny lekarz pediatra, neonatolog i kardiolog dziecięcy. Szef i twórca oddziału neonatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Prowadzony przez niego oddział posiada najnowocześniejszy i niezbędny sprzęt medyczny do ratowania życia noworodków, niemowląt oraz dzieci.

Największym sukcesem doktora Kowalika jest stworzenie profesjonalnego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, który wykonuje wszystkie konieczne procedury medyczne, ratujące życie i zdrowie najmłodszych pacjentów. Doskonałym efektem pracy oddziału kierowanego przez doktora Kowalika jest zmniejszenie umieralności noworodków i niemowląt oraz starszych dzieci. Odsetek noworodków uratowanych w legnickim szpitalu jest dużo wyższy od wskaźnika występującego w Polsce.

Dzięki wybitnym kwalifikacjom ordynatora i jego zespołu uratowany został najmniejszy pacjent na świecie. Lekarzom udało się podłączyć do sztucznej nerki noworodka, ważącego zaledwie 850 gramów. Przeprowadzony zabieg został uznany za pierwszy na świecie związany z podłączeniem do sztucznej nerki tak małego pacjenta. Sztuczna nerka, która uratowała życie noworodkowi, jest darem od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Doktor Wojciech Kowalik jest również certyfikowanym lekarzem PZPN i pełni funkcję lekarza pierwszego zespołu MKS Miedź Legnica. W uznaniu zasług dla ratowania życia i zdrowia małych pacjentów już wcześniej uhonorowany został Nagrodą Miasta Legnicy oraz odznaką „Zasłużonego dla Legnicy”.

- Nasz oddział stał się nowoczesny i świetnie wyposażony dzięki Jerzemu Owsiakowi i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jestem za to bardzo wdzięczny – powiedział Wojciech Kowalik. –Pamiętam bowiem moje początki pracy w Legnicy, gdy nie było sprzętu do ratowania noworodków, a są to wspomnienia tragiczne. Ta nagroda daje mi głęboką motywację do dalszej pracy. Czuję się doceniany.

Prezydent Tadeusz Krzakowski w imieniu mieszkańców pogratulował nowemu Honorowemu Obywatelowi Miasta jego wybitnych osiągnięć medycznych i podziękował za wprowadzenie legnickiej placówki do grona najlepszych w kraju i cenionych za granicą centrów neonatologicznych. – Jesteśmy z Ciebie dumni, Doktorze o wielkim sercu, kochającym ludzi.

Serdeczne gratulacje i podziękowania złożył również laureatom Nagrody Miejskiej i osobom wyróżnionym odznakami Zasłużonych dla Legnicy.

Nagrodę Miasta Legnicy otrzymały dwie organizacje społeczne: Koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO Legnica. Doroczna miejska nagroda ma charakter finansowy. Oba stowarzyszenia otrzymały po 10 tys. złotych na swą działalność statutową.

Koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

LAUREAT NAGRODY MIASTA LEGNICY

Koło Polskiego Związku w Legnicy powstało w 1991 r. i działa na rzecz upamiętnienia byłych więźniów niemieckich nazistowskich więzień i obozów koncentracyjnych w latach 1939–1945. Jego celem jest podtrzymywanie pamięci historycznej o tragicznych wydarzeniach i losach ludzi w tamtym okresie. Działa pod przewodnictwem pani Marii Kisielewskiej-Podrez.

Najważniejszą inicjatywą Koła była współpraca przy stworzeniu placu Ofiar Niemieckich Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Legnicy. Prowadzi ono działalność edukacyjną, uczestnicząc w zajęciach w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia, organizuje cykliczne spotkania i dyżury.

W swojej społecznej pracy na rzecz mieszkańców Koło pomaga nabyć świadczenia kombatanckie oraz prowadzi bezpłatną pomoc prawną. Rozwija współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami w celu uzyskania zapomóg i świadczeń dla osób potrzebujących takiej pomocy. Współpracuje również z Instytutem Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym oraz Archiwum akt nowych w Warszawie, przekazując tam stosowne dokumenty.

Związek prowadzi również działalność wydawniczą, czego efektem jest publikacja książki J. Smalewskiego „Legniczanie: Znani, Sławni, Zasłużeni 1945-2007”.

Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”

LAUREAT NAGRODY MIASTA LEGNICY

Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica” powstało w 1970 r., a jego głównymi celami statutowymi są: promocja miasta Legnicy i jego historycznego dorobku, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i środowiska naturalnego. Organizacją kieruje od wielu lat pani Antonina Trawnik.

Towarzystwo jest jedną z najdłużej działających legnickich organizacji pozarządowych. Organizuje z dużym sukcesem między innymi takie wydarzenia jak: Jarmark staroci, cykliczne spotkania Legniczanie znani i lubiani, Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych, Legnicką Jesień Miedzianą.

Na przełomie 2009/2010 roku została przeprowadzona zbiórka publiczna na odbudowę drzewostanu po huraganie, który nawiedził Legnicę w 2019 r. Pozyskane pieniądze przeznaczono na zakup 60 lip, 24 brzóz i 6 magnolii. Z inicjatywy Towarzystwa organizowane są wystawy, konkursy fotograficzne, plenery rzeźbiarskie, które służą promocji naszego miasta. Od 1989 r. przyznaje ono odznakę Pionier Miasta Legnicy osobom, które w latach 1945-1948 zamieszkały w naszym mieście i swoją postawą przyczyniły się do jego rozwoju. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą, wydając książki o Legnicy oraz pamiątki ilustrujące nasze miasto.

Poprzez swoją aktywną działalność propaguje historię Legnicy i jej dorobek pośród mieszkańców, jak i osób spoza miasta.

CHÓR „MADRYGAŁ”

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Legnicki Chór „Madrygał” powstał w 1949 r. z inicjatywy Henryka Karlińskiego i w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia swojej działalności. Po śmierci Henryka Karlińskiego chórem kierował do 2004 r. Cezary Radczak. Podczas jego dyrygentury chór wielokrotnie koncertował we Francji, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Włoszech i na Węgrzech. Obecnie rozwija swoją artystyczną działalność pod kierunkiem Dariusza Rzoncy.

W ciągu 70 lat istnienia chór dał kilka tysięcy koncertów w kraju i za granicą. Reprezentował również Legnicę w naszych miastach partnerskich w Miśni, Wuppertalu, Roanne, Blansku i w Drohobyczu.

Posiada w swoim repertuarze utwory zarówno współczesne, jak i dawne oraz pieśni ludowe z Polski i z różnych krajów, nawet z Afryki. Od wielu lat współpracuje z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, wykonując wielkie formy wokalno-instrumentalne i uświetniając ważne uroczystości czy msze. Madrygał uczestniczył w oprawie mszy świętej, celebrowanej w Legnicy przez Ojca Świętego Jana Pawła II i wystąpił także przed nim w Watykanie.

Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach muzycznych i chóralnych, organizowanych w kraju i za granicą. Poprzez lata swojej działalności koncertowej i udziału w wielu wydarzeniach kulturalnych cały czas podkreśla swoje przywiązanie do Legnicy.

Legnicki Chór „Madrygał” swoimi występami i osiągnięciami artystycznymi doskonale promuje nasze miasto w kraju i za granicą.

HALINA JAKUBOWSKA

Laureatka Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Nauczycielka Zespołu Szkół Integracyjnych, legniczanka od 1989 r., aktywna działaczka koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego w szkole i jego przewodnicząca. Szczególną opieką otacza dzieci pokrzywdzone przez los, dotknięte złą sytuacją materialną czy niepełnosprawnością. Przy kole TPD spośród uczniów utworzyła dużą grupę wolontariuszy, pomagających małym pacjentom w legnickim szpitalu na oddziałach pediatrii i chirurgii.

Oprócz działalności opiekuńczej laureatka realizuje zadania wychowawcze, służące właściwemu zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Podopieczni pani Haliny Jakubowskiej odnoszą wiele sukcesów w konkursach plastycznych i fotograficznych, takich jak: „Legnica moje miasto”, „Moja mała ojczyzna”, „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.

Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej laureatka była wielokrotnie nagradzana.

ZBIGNIEW KRASKA

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Wieloletni i zasłużony dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy, którą kierował do stycznia 2019 r., z dorobkiem 42 lat przepracowanych w sferze kultury.

Obejmując kierownictwo Galerii Sztuki, zdynamizował jej działalność, zwielokrotnił liczbę i rodzaje realizowanych projektów artystycznych. Nadał nowy kształt i jakość srebrnej specjalizacji Galerii poprzez stworzenie Legnickiego Festiwalu SREBRA, który uczynił imprezą rangi międzynarodowej, jedną z największych w Europie.

Przywrócił rytm zawieszonych lokalnych przeglądów sztuki i rozszerzył ich formułę. Z myślą o promocji i dokumentacji dorobku miejscowego środowiska stworzył cykl wystaw, prezentujący najlepszych artystów w ramach Plejady Sztuki Zagłębia Miedziowego. Dzięki jego staraniom szczególnym zainteresowaniem i opieką otoczeni zostali młodzi artyści w ramach organizowanego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje.

Jako dyrektor dużą wagę przykładał do edukacji kulturalnej i estetycznej mieszkańców, dlatego w tym celu utworzył autonomiczną sekcję Otwarta Pracownia Sztuki. Obok regularnych zajęć dla legniczan z różnych pokoleń, sekcja corocznie realizuje kilka projektów, w tym Festyn Rodzinny Familiada. Angażował się również we wszelkie inicjatywy kulturalne i społeczne, współpracując z wieloma stowarzyszeniami, organizując aukcje charytatywne i zdobywając na ten cel dzieła sztuki.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i skuteczności Zbigniewa Kraski dorobek Galerii Sztuki jest ogromny, w sferze wystawienniczej, edukacyjnej i edytorskiej, co służyło i służy nadal wizerunkowi naszego miasta i całej społeczności legnickiej.

LEGNICKI KLUB GAZETY POLSKIEJ

IM. MJR. WŁADYSŁAWA DYBOWSKIEGO

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Jest to organizacja społeczna, należąca do ruchu Klubów „Gazety Polskiej”, działających na terenie całego kraju. Legnicki klub istnieje od 2011 r. i został założony przez pana Romana Lorenca. Działa pod kierunkiem pani Jolanty Kowalczyk.

Klub systematycznie organizuje uroczystości patriotyczne, związane z rocznicami ważnych wydarzeń i świąt narodowych, w szczególności są to obchody: 1 marca - Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 10 kwietnia - rocznicy katastrofy Smoleńskiej, 11 lipca - rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu w 1943 r., 17 września -rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w 1939 r. i 13 grudnia - rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jako organizacja uczestniczy w wielu innych lokalnych uroczystościach patriotycznych.

Klub zajmuje się również organizowaniem dla legniczan otwartych spotkań z osobistościami ze świata polityki, mediów czy nauki.

Członkowie stowarzyszenia walczą o godne upamiętnienie legnickiego Żołnierza Wyklętego mjr Władysława Dybowskiego. Wielokrotnie występowali o dekomunizację przestrzeni publicznej poprzez apele o usunięcie Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej.

MIEJSKI KLUB SPORTOWY MIEDŹ LEGNICA S.A.

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Legnicki klub piłki nożnej Miedź Legnica powstał w 1971 r. Największym sukcesem klubu było zdobycie Pucharu Polski w 1992 r. oraz w 2018 r. awans do Ekstraklasy. Historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej nastąpił podczas meczu rozgrywanego na stadionie w Legnicy 27 maja 2018 r. Wygrana zapewniła Miedzi zwycięstwo w rozgrywkach I ligi.

Występy Miedzi Legnica to mocna promocja miasta w mediach. Klub również stwarza warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych poprzez współpracę z firmami, marketing sportowy, co przekłada się na wspieranie lokalnej gospodarki.

Klub szkoli dzieci i młodzież oraz prowadzi zadania wychowawcze. Stworzył Akademię Piłkarską Miedzi Legnica, trenując około 400 młodych sportowców w wieku od 4 do 21 lat. Pracuje z nimi wysoko wykwalifikowana kadra trenerów, fizjoterapeutów i dietetyków. Akademia Piłkarska to kompleksowy projekt społeczny, który zapewnia młodym zawodnikom naukę i doskonalenie gry w piłkę nożną.

Ważną dziedziną działalności klubu są akcje charytatywne, organizowane cyklicznie i okazjonalnie. Dzięki nim pomoc i wsparcie otrzymuje corocznie około 40-60 osób. Do najważniejszych akcji należą: Skorupiakom mówimy nie, Andrzejkowy Bal Charytatywny, Zumba na dachu oraz turnieje piłkarskie, w trakcie których prowadzone są licytacje i zbiórki dla osób potrzebujących.

Klub poprzez całokształt swojej działalności mocno wspiera mieszkańców i skutecznie promuje nasze miasto.

MAREK MOJECKI

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Członek Bractwa Rycerskiego Ziemi Legnickiej, Kapituły Rycerstwa Polskiego, Bractwa Księcia Henryka i Księżnej Anny przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy’ 90 oraz Fundacji Budowy Pomnika Księcia Henryka II Pobożnego.

W swojej działalności propaguje i kultywuje w Legnicy, na Dolnym Śląsku i w Polsce, wiedzę na temat ruchu rycerskiego. Bierze czynny udział w inscenizacjach bitew: pod Grunwaldem, pod Legnicą. Propagator tradycji kawaleryjskich II Rzeczypospolitej Polskiej, 8 Pułku Ułanów z Krakowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Współinicjator założenia Fundacji Budowy Pomnika Księcia Henryka II Pobożnego w Legnicy.

JERZY SKUPIEŃ

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Legnicki architekt, wybitny urbanista, były architekt Miejski Legnicy, autor i realizator wielu projektów, służących mieszkańcom naszego miasta i regionu.

Pomysłodawca i organizator architektonicznego konkursu „Żółta Poziomica”, który promuje dobrą architekturę w Legnicy. W konkursie wyłaniany jest najpiękniejszy budynek oddany do użytku w roku poprzedzającym konkurs.

W roku 2019 r. odbyła się trzecia edycja konkursu, w którym miano najlepszego budynku i „Żółtą Poziomicę” otrzymała Legnicka Biblioteka Publiczna.

Konkurs stworzony przez Jerzego Skupienia nie tylko promuje najlepsze obiekty i ich architektów, ale również służy integracji tego środowiska zawodowego w naszym mieście. Przyczynia się tym samym do powstawania i rozwoju coraz ciekawszej architektury miejskiej w naszym otoczeniu.

ADAM SOBORSKI

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Członek i działacz Zarządu Powiatowego Ligii Obrony Kraju, z 20 letnim stażem służby wojskowej, uczestnik polskiej misji wojskowej w Iraku 2004-2005 r., instruktor strzelectwa sportowego i bojowego.

Adam Soborski prowadzi szkolną Ligę Strzelectwa i realizuje wiele społecznych projektów, upowszechniających aktywne spędzanie wolnego czasu, takich jak: Akcja Zima i Akcja Lato z Ligą Obrony Kraju dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta i powiatu legnickiego.

Laureat współorganizował i realizował wojskowe zajęcia edukacyjne, z zakresu nauki strzelania i zajęć terenowych, dla wielu roczników uczniów klas mundurowych w VII Liceum Ogólnokształcącym.

Poprzez swoją społeczną działalność Adam Soborski propaguje wartości sportowe i patriotyczne, wskazując na nowe możliwości rozwoju w życiu i karierze młodych ludzi.

STOWARZYSZENIE LEGNICA AKTYWNIE I KREATYWNIE

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Stowarzyszenie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i skutecznie działających organizacji w Legnicy, kierowana przez Dawida Stefanika, młodego społecznika, historyka, dziennikarza i pedagoga.

Stowarzyszenie realizuje wiele projektów kulturalnych, sportowych i charytatywnych na rzecz mieszkańców miasta. Z pomocy organizacji skorzystało wiele legnickich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także wielu lokalnych artystów, którym stworzono przestrzeń do promocji i rozwoju.

Stowarzyszenia Legnica Aktywnie i Kreatywnie od 2014 r. angażuje się w sprawy społeczne miasta i jego życie kulturalne, aktywizując do społecznego działania legnicką młodzież. Dzięki niemu organizowane są liczne akcje społeczne i charytatywne, których odbiorcami jest młodzież i dzieci z domów o trudnej sytuacji materialnej czy dotkniętych ciężkimi chorobami, wymagającymi kosztownego leczenia. Wspiera także działalność innych organizacji pozarządowych. Współpracuje z Młodzieżową Radą Miejską Legnicy oraz z legnickimi mediami, przeprowadzając wspólnie wiele akcji społecznych i sportowych.

Aktywiści ze Stowarzyszenia organizowali wiele imprez i koncertów na rzecz podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci czy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym z największych przedsięwzięć Stowarzyszenia był organizowany w 2017 r. na osiedlu Kopernik Festiwal Sztuki Kolorowej, do którego włączyło się kilkudziesięciu lokalnych artystów i wolontariuszy.

Stowarzyszenie w 2018 r. zdobyło środki w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki którym zrealizowało otwarty Festiwal Polskich Legend. Organizacja promuje nasze miasto, kulturę i akcje społeczne również dzięki prowadzonemu portalowi laikart.pl.

KRZYSZTOF STRYNKOWSKI

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Wybitny przyrodnik i ekolog, członek Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego i Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Założyciel Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki – Gobi, która prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska, w tym między innymi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, w którym corocznie skutecznie leczonych jest ponad 100 zwierząt objętych ochroną prawną.

Krzysztof Strynkowski jest autorem programów dotyczących ochrony zwierzyny drobnej, reintrodukcji kuropatwy i zająca, współpracuje również przy realizacji programów dotyczących ochrony głuszca i cietrzewia oraz sokoła wędrownego.

Działania Krzysztofa Strynkowskiego w ramach Fundacji są ukierunkowane na podnoszenie wiedzy historycznej, związanej z Legnicą i jej okolicami, zwłaszcza z Piastami Śląskimi, Henrykiem Pobożnym i Jadwigą Śląską. Jest autorem publikacji pt. „Szlak Bitew Legnickich”.

Z jego inicjatywy i przy współpracy z Urzędem Miasta Legnicy powstał film prezentujący postać Czarnego Krzysztofa, rycerza związanego z naszym miastem. Laureat był organizatorem wielu imprez historycznych w mieście, w tym między innymi turniejów łucznictwa historycznego na Zamku Piastowskim.

W ramach akcji „Ożywić Lasek Złotoryjski” przeprowadził wielokrotnie imprezy rekreacyjne, przybliżające mieszkańcom przyrodnicze i edukacyjne walory tej zielonej enklawy.

Laureat stale współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim, Polskim Związkiem Wędkarskim, Ligą Ochrony Przyrody i Uniwersytetem Wrocławskim. Za swoją działalność wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami.

BARBARA SZEWCZYK-STAŃKO

Laureatka Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, społeczny okręgowy Rzecznik Praw Dziecka, przewodnicząca Koła Towarzystwa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy.

Koło pod jej kierownictwem prowadzi bardzo aktywną działalność opiekuńczo- wychowawczą i charytatywną. Barbara Szewczyk-Stańko w swojej pracy organizuje pomoc dzieciom pochodzącym ze szczególnie potrzebujących wsparcia rodzin. Pomaga dzieciom w wyjazdach na obozy i imprezy rekreacyjnych, jak również promuje uczniów szczególnie uzdolnionych.

Laureatka podejmuje działania i inicjatywy służących rozwojowi wolontariatu uczniowskiego, opiece nad uczniami niepełnosprawnymi, a także rozwojowi samorządności wśród dzieci. Promuje wiedzę o Legnicy wśród najmłodszych mieszkańców, przygotowując ich do turniejów wiedzy o Legnicy i jej historii.

Od wielu lat kierowane przez nią Koło zajmuje czołowe miejsca w prowadzonym corocznie konkursie na najaktywniejsze koło w Oddziale Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

WŁODZIEMIERZ TULEJKO

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Legniczanin od 1946 r. Przez 50 lat pracował na rzecz legnickich zakładów pracy. Przez dwie dekady odpowiadał za bezpieczeństwo uczniów, odbywających praktyczną naukę zawodu w szkolnych warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych. Młodzież zawsze mogła liczyć na niego, chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Inicjator działań społecznych, ułatwiających życie mieszkańcom. Jego zaangażowanie zostało docenione przez środowisko lokalne, które reprezentował, pełniąc funkcję radnego w Radzie Miejskiej Legnicy od 1998 do 2014 roku.

Laureat dbał o sprawy lokalne w sposób bardzo konsekwentny. Jako radny i działacz społeczny był zawsze zaangażowany w realizację zadań, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców naszego miasta.

JANUSZ WAWRZYSZKO

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Pedagog, nauczyciel akademicki, harcmistrz i instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego, należy również do Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zaangażowany na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a przede wszystkim - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, za co został uhonorowany złotą odznaką Zasłużonego Działacza i statuetką „Nade Wszystko Dziecko”.

Ma na swoim koncie wiele inicjatyw służących dzieciom, bardzo lubiany przez uczniów. Z rekomendacji Towarzystwa Przyjaciół Nauk został wybrany na członka Miejskiej Rady Seniorów.

Janusz Wawrzyszko jest autorem wielu artykułów, dotyczących legnickiej oświaty oraz publikacji zamieszczanych w „Szkicach Legnickich”. Za swoją działalność został odznaczony wieloma wyróżnieniami i nagrodami państwowymi. Ostatnio w 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk uhonorowało go wyróżnieniem „Rudolphina”.

ROBERT ŻELEŹNY

Laureat Odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie. Członek NSZZ Solidarność, Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Legnickiego Klubu Gazety Polskiej.

Od 2006 r. publikuje artykuły naukowe i publicystyczne dotyczące historii Legnicy w Szkicach Legnickich i Gazecie Piastowskiej. Prowadził wykłady o historii Legnicy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, Legnickiej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Doskonalenia Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Organizator i współorganizator wielu miejskich uroczystości i akcji patriotycznych w latach 2011-2018.

Pomysłodawca uznania majora Władysława Dybowskiego za legnickiego Żołnierza Wyklętego. Członek Społecznej Grupy Roboczej, która upamiętniała rok 2017 jako Rok majora Władysława Dybowskiego. Popularyzator tej postaci historycznej.


otomedia.plo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl